Oficjalne wyniki Konkursu fotograficznego „Rodzina jak z bajki” podamy już w najbliższą sobotę na Festynie Szkolnym WITAJCIE W NASZEJ  BAJCE. Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Rodzina jak z bajki”

 

Organizatorzy konkursu

   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu.

Cele konkursu

 • wzbudzanie zainteresowania dzieci do fotografii,
 • popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii,

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej Nr 16 w Elblągu (klasy 0 – VIII). Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia przedstawiającego rodzinę.

Warunki konkursu:

 • Każdy uczestnik może przedstawić do konkursu 1 fotografie, którą wykonał samodzielnie.
 • Fotografie w wersji cyfrowej w (plik w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości min. 2000 px krótszy bok) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.;
 • Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie w nazwie pliku imienia i nazwiska autora oraz klasy.
 • Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że wykonał je samodzielnie, przysługują mu do niej autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe, jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób sportretowanych na fotografii, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, w tym brak praw wymienionych powyżej i wyrażenie zgody rodzica na opublikowanie danych osobowych Uczestnika;
 • Organizator  zastrzega sobie prawo odrzucenia zdjęcia niezgodnego z tematem konkursu lub nie spełniającego wymagań technicznych lub naruszającego prawo – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe;
 • Dozwolone jest stosowanie fotomontażu, polegającego na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji fotografii poprzez dodawanie lub usuwanie elementów zdjęcia.
 • Kartę Zgłoszenia należy przekazać do Sekretariatu szkoły.

Termin nadsyłania prac:

Prace należy przesłać do dnia 31 maja 2024 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Rozstrzygnięcie konkursu:

 • Komisja Konkursowa wybierze spośród przekazanych prac 3 najlepsze prace;
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla autorów nagrodzonych prac i dyplomy dla autorów wyróżnionych prac;
 • Organizator powołuje komisję konkursową, której zadaniem jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców.
 • Ogłoszenie wyników: organizator zamieści wyniki i nagrodzone zdjęcia na stronie internetowej Organizatora www.sp16.elblag.pl oraz na Facebooku szkoły.
 • Koordynator konkursu poinformuje zwycięzców o terminie i miejscu rozdania nagród (dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie);
 • W konkursie nie mogą brać udziału prace, które były wcześniej nagradzane/eksponowane na wystawach pokonkursowych w innych konkursach;
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego, nieodpłatnego wykorzystania nadesłanych zdjęć w publikacjach związanych z konkursem (katalogi, plakaty, zaproszenia, publikacje prasowe) z zachowaniem praw autorskich;
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000);
 • Rozstrzygnięcia podejmowane przez jury konkursu są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie;
 • Udział w konkursie oznacza zgodę opiekuna prawnego dziecka, które wykonało fotografię na warunki określone w niniejszym regulaminie;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje  organizator.

>>> Karta Zgłoszenia <<<