Historia szkoły

Pierwsze dni szkoły.
Dnia l września 1959 roku Szkoła Podstawowa nr 16 po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla dzieci. Wraz z nimi pracę rozpoczęło 27 nauczycieli.
Powstanie szkoły przypada na okres wstępowania w wiek szkolny tzw. wyżu demograficznego i było odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Pierwsze lata pracy to trudny okres dla "szesnastki", bowiem budynek zaprojektowany był na 600 uczniów, a musiał pomieścić ich ponad 1000. Klasy były liczne, praca odbywała się w systemie zmianowym. Usytuowanie budynku na podmokłym terenie spowodowało, że zamiast boiska szkołę otaczały błota i kałuże, tak więc głównym problemem kilku kolejnych lat stało się osuszanie zalewanych piwnic. Mimo tych trudności dzięki zapałowi grona pedagogicznego i ówczesnego kierownika szkoła rozpoczęła normalna pracę.


Pierwsze grono pedagogiczne:
Kierownik - Wincenty Dutko
z-ca - Zygmunt Tydrych
z-ca - Anna Putko

nauczyciele, którzy uczyli od początku do odejścia na emeryturę:
Jadwiga Borowiecka
śp. Zofia Cholewa
Regina Major
Daniela Putko
śp. Alicja Rakowska
Czesława Siulińska

trzy lata później pracę rozpoczęli:
Helena Cymuta
Jadwiga Danowska
Jadwiga Koszewska
Kazimierz Muniak
śp. Maria Świerta
Halina Zbucka

Inni nauczyciele z tego okresu, którzy wnieśli znaczący wkład w nauczanie i wychowanie młodzieży:
Jadwiga Kazimierczak
Henryk Kruk
Maria Linkiewicz
Roman Muszyński i Jolanta
Zenon Orłowski
Henryk Stella
Ryszard Tołwiński
Andrzej Zbucki


W latach 1967 - 1975 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Halina Wasilewska. Był to okres zmian w organizacji pracy szkoły, jej wyglądzie i otoczeniu. Przyjęto gabinetowy system nauczania, zadbano o estetykę pomieszczeń, zgromadzono większą ilość pomocy naukowych. Efektem tej pracy było zajęcie przodującego miejsca w konkursie estetyzacji, który przeprowadzony był przez Wydział Oświaty i Wychowania w Elblągu.


19 maja 1975 roku w szczególny sposób zapisał się na kartach historii naszej szkoły. W tym dniu odbyło się uroczyste nadanie imienia szkole oraz wręczenie sztandaru. Uroczystości te poprzedzone były wieloma przygotowaniami zarówno ze strony grona pedagogicznego jak i dzieci. Zbudowano nowe boiska sportowe, trybuny, uzupełniono braki w ogrodzeniu terenu szkoły, zadbano o ładny wygląd sal lekcyjnych i korytarzy.
Wśród uczniów przeprowadzona została ankieta dotycząca wyboru patrona (proponowany był Józef Wybicki i Ignacy Łukasiński). Po zapoznaniu się z sylwetkami obu kandydatów uczniowie zadecydowali, że patronem szkoły będzie Józef Wybicki.