Szkoła Podstawowa nr 16 w Elblągu została laureatem konkursu „Ekopracownia- zielone serce szkoły”. Uzyskane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 50,000 zł, a także środki z Urzędu Miasta Elbląga w kwocie 5,556 zł, przyczyniły się do  stworzenia przyjaznego, nowoczesnego i sprzyjającego nauce wnętrza.

Dnia 9 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste otwarcie naszej ekopracowni „Zielona stacja-  badamy, obserwujemy, doświadczamy”. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in.: Pan Tomasz Tracz- zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie, Pan Marek Pilichowski- Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Pani Irena Sokołowska- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w   Elblągu, Pan Andrzej Lemanowicz- Dyrektor Spółki ZUO w Elblągu, Pani Marta Piekarska - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Pani Eliza Leszczyńska-Rogalska- ZUO w Elblągu oraz przedstawiciele Rady Rodziców SP nr 16 w Elblągu.

Po wysłuchaniu wystąpień gości, obejrzeniu krótkiego przedstawienia o tematyce ekologicznej w wykonaniu naszych uczniów, nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi. Szanowni  goście mogli zobaczyć fragment lekcji biologii z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu m.in. mikroskopów, tabletów i licznych pomocy dydaktycznych. Bez wątpienia pracownia, którą stworzyliśmy ma charakter laboratoryjno-ekologiczny. Uczniowie pracować w niej będą metodą projektów, badań i doświadczeń, co uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne oraz zaktywizuje młodzież do podejmowania działań proekologicznych. Mamy w planach szereg przedsięwzięć, akcji, warsztatów, konkursów, w których będą brali udział uczniowie klas „0”- VIII, rodzice oraz społeczność lokalna. Jesteśmy przekonani, że nasza „Zielona stacja” przyczyni się do kształtowania wśród uczniów, ale również całych rodzin, świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Napisali o nas: https://www.info.elblag.pl/37,74625,Ekopracownie-w-dwoch-elblaskich-szkolach.html

https://zuoelblag.pl/sp-nr-16-w-elblagu-inwestuje-w-edukacje-ekologiczno-przyrodnicza/

https://www.portel.pl/szkoly-i-uczelnie/nowoczesnie-edukacyjnie-ekologicznie/136751