W naszej szkole rozpoczęliśmy akcję, która ma na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy i przemocy wśród dzieci i nastolatków.

Przy współpracy z Komendą Miejską Policji w Elblągu klasy 5a, 5c, 7b i 8c mogły dziś uczestniczyć w bardzo ciekawych prelekcjach. Tematyka poruszana na zajęciach to "cyberprzemoc, przemoc i odpowiedzialność nieletnich wobec prawa". Już niebawem przedstawimy kolejne relacje z naszych działań!