W związku z przystąpieniem Gminy Miasto Elbląg do ogólnopolskiej kampanii społeczno- edukacyjnej poświęconej problemom depresji dzieci i młodzieży zachęcamy rodziców do zapoznania się z materiałami opublikowanymi na stronie kampanii:  Idea akcji

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminamiastoelblag/

https://www.eska.pl/razemprzeciwdepresjigminamiastoelblagfilm/

Idea akcji opisana jest w załączonym dokumencie.

Poniżej zamieszczone są również materiały pomocnicze:

Materiały pomocnicze

Informacje dla rodziców