Rekrutacja do klas pierwszych 2023/ 2024

Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!

Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy 7.30-15.30 od 1 marca najpóźniej do 16 marca br. do godziny 15.00.

W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21

Zapraszamy.

DYREKTOR SZKOŁY

Rekrutacja do klas pierwszych  na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl

Rekrutacja do klas pierwszych 2023/2024
Terminy rekrutacji do klas pierwszych
Zgloszenie_do_klasy_I_szkoly_podstawowej pdf
Wniosek-do-klasy-I-szkoly-podstawowej pdf
Zasady rekrutacji do klas pierwszych

Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

oświadczenie 1 o miejscu zamieszkania pdf

oświadczenie 2 kandydat jest mieszkańcem miejscowości spoza Miasta Elbląg pdf

oświadczenie 3 rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza lub będzie uczęszczało do szkoły. pdf

oświadczenie 4 wielodzietność rodziny kandydata pdf

oświadczenie 5 miejsce pracy jednego z rodziców/ prawnych opiekunów kandydata znajduje się w obwodzie szkoły pdf

oświadczenie 6 kandydat, którego krewni lub osoby pomagające w sprawowaniu opieki mieszkają w obwodzie szkoły pdf

oświadczenie 7 podanie rekrutacyjne z oddziału przedszkolnego pdf

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2023/2024


Zapraszamy również dzieci spoza obwodu szkoły !!!


Dokumenty rekrutacyjne można składać bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach pracy od 1 marca 2023 r. najpóźniej do 16 marca br. do godziny 15.00.
W przypadku wątpliwości lub problemów z dostarczeniem dokumentów, proszę kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły: 55-625-86-21
Zapraszamy.
DYREKTOR SZKOŁY

Formularze wraz z załącznikami do złożenia w sekretariacie szkoły:

Rekrutacja do  oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024 będzie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego www.eped.pl

Terminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Rekrutacja krok po kroku do oddziału przedszkolnego_pliki do pobrania