Tytuł projektu

ZDROWO, SPORTOWO, KOLOROWO”

Cele projektu

 • rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku do przyrody;

 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań przyrodniczych;

 • kształtowanie kultury i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz ich rodziców;

 • propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska;

 • promowanie i nauka selektywnego zbierania surowców wtórnych;

 • edukacja uczniów na temat zasad zdrowego trybu życia, roli aktywności fizycznej oraz właściwego doboru produktów żywnościowych;

Założenia projektu

Osiągnięcia ucznia:

 • przestrzega zasad prawidłowego żywienia w kontekście kształtowania właściwych nawyków żywieniowych;

 • przeciwdziała marnowaniu żywności;

 • podejmuje działania w kierunku ochrony środowiska;

 • ma świadomość potrzeby segregowania i ograniczania śmieci (wyrobienie nawyku zbierania nakrętek i baterii);

 • ma świadomość potrzeby aktywności fizycznej i umie aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu;

 • Podjęte działania w ramach realizacji projektu.:

Działania zaplanowane w projekcie edukacyjnym dotyczyły takich obszarów jak: przyroda, ekologia, aktywność fizyczna i promocja zdrowia. Wszystkie działania realizowane były w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i wychowawczych w okresie pracy zdalnej (online) i stacjonarnej a także w toku pracy opiekuńczo-wychowawczej realizowanej w świetlicy szkolnej. W okresie zamknięcia szkół, świetlica pracowała w trybie stacjonarnym realizując wszystkie zaplanowane zadania.

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH PROGRAMACH I PROJEKTACH EDUKACYJNYCH

PROPAGOWANIE PRAWIDŁOWYCH NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH

 • AKADEMIA UWIELBIAM - udział uczniów klas VI-VIII w realizacji projektu edukacyjnego, którego celem było kształtowanie wśród młodych ludzi prawidłowych nawyków żywieniowych, przekazanie treści związanych z wartościowym stylem życia, zbilansowaną dietą, komponowaniem i przygotowywaniem zróżnicowanych posiłków oraz niemarnowaniem żywności. Na podstawie kompletu materiałów edukacyjnych stworzonych przez zespół ekspertów (metodyków, dietetyków) zostały przeprowadzone lekcje według scenariuszy poświęconych prawidłowemu stylowi życia i właściwego odżywiania w dopasowanej i atrakcyjnej dla uczniów formie. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu.

 • X EDYCJA WINIARY. GOTUJ SIĘ NA ZMIANY – udział uczniów klas IV-VIII w realizacji różnorodnych form (filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne) programu edukacyjnego Winiary. Nadrzędnym celem programu było kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz odpowiedzialnego stylu życia w duchu zero waste od najmłodszych lat. Poprzez udział w programie pokazaliśmy uczniom, iż racjonalne podejście do odżywiania może być zabawą.

 • WARZYWA I OWOCE W SZKOLE – udział uczniów klas I-V w programie, który jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący wśród dzieci zdrową dietę, bogatą w owoce i warzywa.

 • MLEKO W SZKOLE – udział uczniów klas I-V w programie, który jest realizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa promujący wśród dzieci produkty mleczne oraz zdrową dietę.

 • MAMY KOTA NA PUNKCIE MLEKA – udział uczniów klas I-III w programie, który finansowany jest z Funduszu Promocji Mleka promujący kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych wśród uczniów.

 • TRZYMAJ FORMĘ! – udział uczniów klas IV-VIII i realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj formę!” posłużyła nam promocji aktywności fizycznej, prawidłowego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży ze szczegółowym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Program współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców.

 • SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE – celem programu edukacyjnego Szkoły Promującej Zdrowie jest stworzenie właściwego środowiska fizycznego sprzyjającego zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu wszystkich uczniów i pracowników szkoły. W ramach udziału naszej szkoły w wyżej wymienionym programie uczniowie wzięli udział między innymi w następujących działaniach:

 • WALENTYNKA FIT – uczniowie klas trzecich stworzyli walentynkowe zdrowe potrawy z owoców pod nazwą WALENTYNKA FIT.

 • XII AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA – uczniowie klas pierwszych brali udział w zajęciach o tematyce związanej z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie w ramach programu edukacyjnego AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA. Organizatorem wspomnianego programu był Puchatek pod patronatem Komendy Głównej Policji. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu oraz dyplomów uczestnictwa.

 • CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ MÓWIĆ …? – uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w spotkaniu online „Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń” w ramach projektu edukacyjnego pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie zjawisku handlu ludźmi”. Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. Organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu.

PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA

 • PLATFORMA ONLINE „EKOEKSPERYMENTARIUM” – na platformie online poświęconej edukacji ekologicznej pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska uczniowie klasy IVb wykonywali ekogrę, której zadaniem była nauka i rozwinięcie dobrych praktyk ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, czyli jak świadomie robić zakupy, sprzątać czy oszczędzać wodę. Nagrodą w grze była przede wszystkim świadomość wprowadzania drobnych zmian, które zmieniają świat na lepszy. Efektem naszych działań było uzyskanie certyfikatu i dyplomów uczestnictwa.

 • PROGRAM EDUKACYJNY PGE ENERGA „KOT CIEPŁOSŁAW”- udział uczniów klas I-III w realizacji w wyżej wymienionego programu, którego celem było podnoszenie świadomości ekologicznej, poszerzając wiedzę na temat ciepła, sposobu jego wytwarzania oraz możliwości oszczędzania.

 • XIII EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” – udział uczniów klas I-III w realizacji różnorodnych form programu edukacyjnego. Uczniowie uzyskali wiedzę z zakresu pielęgnacji roślin, zwierząt, czystości powietrza, segregacji śmieci, oszczędzania energii oraz wody. Ponadto uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.

 • PROGRAM AUTORSKI „JA-UCZEŃ-NAUCZYCIEL” - 21 uczniów klasy trzeciej uczestniczyło w programie związanym z poznawaniem świata przyrody oraz propagowaniem działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska. Uczniowie samodzielnie przygotowywali w domach materiały dydaktyczne i prezentowali przed klasą przydzielony temat przyrodniczo-ekologiczny.

 • PROGRAM EDUKACYJNY BEZPIECZNIKI TAURONA – udział uczniów klas I-III w programie edukacyjnym dla uczniów szkół podstawowych, którego najważniejszym celem jest przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Program realizowany przez spółkę TAURON Dystrybucja S.A. od 2013 r.

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH EKOLOGICZNYCH

 • SPRZĄTANIE ŚWIATA – cykliczna ogólnopolska akcja organizowana na terenie szkoły w ramach współpracy z Fundacją Nasza Ziemia, która przebiega w II etapach: I etap polega na przeprowadzeniu zajęć poświęconych ekologii wg pomysłu wychowawców, II etap to sprzątanie wyznaczonych ulic przez klasy I-VIII. Sprzątanie świata – Polska 2020 odbyło się pod hasłem: Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.

 • DZIEŃ ZIEMI 2021-EKOFESTON – uczniowie klas I-VIII wzięli udział w ogólnopolskim festiwalu ekologicznym online Ekofeston z okazji Dnia Ziemi. W tym dniu uczniowie zostali zapoznani z treściami poświęconymi gospodarowaniu odpadami i wodą oraz ochronie klimatu i powietrza. Festiwal online był połączeniem wiedzy z atrakcjami typu: konkursy, filmy, animacje, przedstawienie, czytanie na ekranie, warsztaty kreatywne, pogadanki i prelekcje oraz spotkania z pasjonatami i ekspertami. Partnerem organizacji festiwalu był Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu.

 • NAGRODY PREZYDENTA MIASTA ELBLĄGA – uczniowie z elbląskich placówek oświatowych w Dniu Ziemi nagradzani są z rąk pana Prezydenta Miasta Elbląga dyplomami i nagrodami za największe zaangażowanie w zakresie ochrony środowiska. W roku szkolnym 2020/2021 wyróżniona została nasza uczennica klasy Vb.

 • EKOSPARTAKIADA-ŚWIĘTO ZIEMNIAKA - cykliczny festyn ekologiczny „DBAMY I MAMY” w ramach współpracy z hipermarketem E. Leclerc w Elblągu, którego organizatorem są nauczyciele z naszej szkoły. W zabawach i zadaniach sportowo-ekologicznych wzięli udział uczniowie klas II-IV. Dzieci podczas spartakiady uczestniczyły w poznawaniu rośliny ziemniaka, bulwy, jego pochodzenia i zastosowania oraz odpowiadały na zagadki dotyczące tego warzywa. Nasza szkoła jako nagrodę specjalną otrzymała laptop z przeznaczeniem na cele edukacyjne od hipermarketu E. Leclerc w Elblągu.

 • LISTY DLA ZIEMI – udział uczniów klasy VIIIa w kampanii edukacyjnej, której celem było zaangażowanie dzieci, młodzieży a także ich najbliższych do działań ekologicznych w formie napisania listu na papierze listowym z makulatury. Listy dla Ziemi jako kampania edukacyjna to aktywna nauka, rozwój talentów i dobrych relacji z otoczeniem. Organizatorem była ARKA – fundacja ekologiczna.

 • TUSZ DO PAKI – na terenie naszej placówki zostały umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek atramentowych, do których uczniowie mogli wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców. Celem tej akcji było wdrażanie dzieci do wyzwań związanych z ochroną środowiska z jednoczesnym kształtowaniem zachowań pro-społecznych i pro-pomocowych. Beneficjentem akcji było Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Organizator w imieniu dzieci przekazywał do TOZ co kwartał dużą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt.

 • DZIEŃ PUSTEJ KLASY - udział uczniów klas I-VIII w V edycji międzynarodowego święta edukacji w naturze zorganizowanej przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. W ramach akcji uczniowie uczestniczyli poza murami szkoły w różnych aktywnościach związanych z ekologią.

 • ŚWIĘTO DRZEWA – cykliczny udział uczniów w obchodzeniu Święta Drzewa, którego celem jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. W ramach akcji nasi uczniowie wykonywali prace plastyczne różnorodnych drzew liściastych i iglastych.

UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKICH AKCJACH ŻYWIENIOWYCH

 • ŚNIADANIE DAJE MOC – udział uczniów klas I-III w akcji organizowaniu klasowego i zdrowego śniadania propagując w ten sposób zdrowe nawyki żywieniowe wśród dzieci. Organizator Partnerstwo dla Zdrowia.

 • SZKOLNA JADŁODZIELNIA – w naszej szkole umieszczono na korytarzu szkolnym witrynę chłodniczą, do której uczniowie mogli wkładać odpowiednio opisaną żywność aby przekazać ją innym uczniom, a także mogli ją sami pobierać. Akcja miała na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Na czas pandemii COVID-19 jadłodzielnia czasowo zawiesiła swoją działalność.

PROPAGOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas I-III oraz klas IV uczestniczyli w różnorodnych zajęciach aktywności fizycznej, dzięki której dzieci rozwijały równowagę, umiejętności nowych dyscyplin sportowych, refleks oraz motorykę swojego ciała. Zajęcia odbywały się na HSW w Elblągu oraz MOSiR w Elblągu (tor Kalbar, kryte lodowisko Helena, basen CRW Dolinka). Na czas pandemii zajęcia zostały zawieszone.

Udział uczniów naszej szkoły w następujących aktywnościach fizycznych:

 • NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH

 • NAUKA JAZDY NA ROLKACH

 • NAUKA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA ORAZ REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU „UMIEM PŁYWAĆ”

 • ZAJĘCIA TENISA STOŁOWEGO

 • ZAJĘCIA SQUASHA

Udział uczniów naszej szkoły w następujących szkolnych akcjach aktywności fizycznej:

 • AKCJA „W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH” - udział uczniów w rozgrywkach międzyklasowych–w zajęciach ruchowych prowadzonych podczas zajęć wychowania fizycznego

 • AKCJA „TYDZIEŃ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W SZKOLE” – udział uczniów z klas trzecich w akcji „Tydzień aktywności fizycznej w szkole”, której celem było krzewienie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia. Podczas codziennych zajęć dzieci wykonywały różne aktywności fizyczne oraz poznawały sposoby na prowadzenie zdrowego stylu życia.

 • AKCJA „DZIECKO ĆWICZY Z RODZICEM – ZARAŻAMY AKTYWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ” – udział uczniów z rodzicami w akcji, której celem było krzewienie kultury fizycznej i aktywnego stylu życia. Dziecko wraz z rodzicem nagrywało krótki filmik, który następnie był prezentowany na szkolnym facebooku.

 • AKCJA „WARTO BYĆ SPORTOWCEM” – w ramach akcji uczniowie z klas II wykonywali plakaty oraz poznawali plan dnia sportowca

 • AKCJA „BEZPIECZNA PRZERWA” – w ramach akcji zostały przeprowadzone zajęcia pod nazwą „Tańce integracyjne – ruch i muzyka” dla uczniów klas I-III

 • AKCJA „PIĘKNIE I ZDROWO NAD BAŁTYKIEM” – coroczny udział uczniów klas I-VIII w wycieczce połączonej z pieszym marszem brzegiem morza ze Sztutowa do Stegny oraz morsowaniem dla chętnych uczniów. Główny cel imprezy to propagowanie zdrowego stylu życia, aktywne spędzenie czasu z rodzicami i uczniami innych klas oraz zachęcanie do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu bez względu na pogodę

 • AKCJA „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ONLINE” – podczas pracy zdalnej przeprowadzono zabawy i ćwiczenia fizyczne online z udziałem dzieci klas I-III i ich rodziców

UDZIAŁ UCZNIÓW W SZKOLNYCH WYCIECZKACH EDUKACYJNYCH

 • ZIMOWY BIEG PO ZDROWIE – udział uczniów klas I-III w kuligach i zabawach ruchowych na śniegu w miejscowościach Narusa i Zastawno

 • ZIOŁOWY DZBANEK” W SĄPACH - udział uczniów z klas III w wycieczce do zagrody edukacyjnej na warsztaty mydlarskie oraz ognisko. Celem wycieczki było aktywne spędzenie czasu na świeżym powietrzu oraz poznanie zalet ziół oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

 • WIRTUALNA WYCIECZKA DO LASU – uczniowie z klas II uczestniczyli w wirtualnym spacerze po lesie poznając piękno przyrody

UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH

 • EKOLOGIA

 • cykliczny międzyklasowy i indywidualny konkurs na największą zbiórkę surowców wtórnych: nakrętek i baterii w ramach elbląskiego konkursu Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu dla placówek edukacyjnych; zebrane surowce wtórne przekazywane są do Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu;

 • cykliczny udział uczniów w konkursach organizowanych przez Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu w ramach elbląskiego konkursu dla placówek edukacyjnych.

 • regionalny konkurs plastyczny „Zawsze gotowi, zawsze blisko – również by chronić środowisko”. Celem konkursu było kształtowanie postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za środowisko wśród dzieci i młodzieży. Na konkurs wpłynęło aż 400 prac z Warmii i Mazur. Wyróżnienie w konkursie zdobył uczeń klasy II d.

 • udział uczniów klas I-III w szkolnym konkursie plastycznym „Pięknie i zdrowo nad Bałtykiem”. Zadaniem uczniów było namalowanie czystych plaż, bez zbędnych śmieci i zanieczyszczeń. Organizatorem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły.

 • cykliczny udział uczniów w miejskim konkursie ekologicznym, którego celem było zachęcenie do rozszerzania swojej wiedzy ekologicznej. Organizatorem był Urząd Miasta w Elblągu:

*Elbląskie Zielone Pytanie Junior – dla uczniów klas I-III praca plastyczna;

*Elbląskie Zielone Zadanie – dla uczniów klas VII-VIII fotografia i jej historia o tematyce ekologicznej;

 • ŻYWNOŚĆ

 • udział uczniów świetlicy szkolnej w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska „Zdrowo jem więcej wiem”. Tematyka poruszana podczas zajęć to : Pijmy wodę na zdrowie, Reklama wody, Turniej sportowy, Łamigłówki o warzywach i owocach, Warzywa i owoce na co dzień i od święta.

 • udział uczniów w szkolnym konkursie o tytuł Masterchef, którego organizatorem była świetlica szkolna; w klasach I-III tytuł Masterchefa zdobył uczeń z klasy II d za propozycję kurczaka w dyniowym sosie z ryżem, w klasach IV-VIII tytuł Masterchefa zdobyła uczennica z klasy VIIb za propozycję lasagne ze szpinakiem i pomidorami.

 • udział uczniów w ogólnopolskim konkursie plastycznym zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa „Zdrowe, smaczne, kolorowe, kupuję produkty krajowe”.

 • PRZYRODA

 • udział uczniów klas trzecich w klasowym konkursie na najładniejsze zdjęcie „Oznaki wiosny”.

 • udział uczniów w szkolnym konkursie fotograficznym „Elbląg w 4 porach roku – edycja zima”. Celem konkursu było ukazanie najpiękniejszych walorów przyrodniczych miasta Elbląg zimą. Organizatorem była nauczycielka plastyki z naszej szkoły.

 • Udział uczniów świetlicy szkolnej w międzyświetlicowym konkursie plastycznym „Dbajmy o pszczoły”. Wszyscy uczestnicy konkursu zdobyli wyróżnienia. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 23 w Elblągu.

 • ZDROWIE

 • udział uczniów w międzyszkolnym konkursie literackim „Moje życie w pandemii, czyli jak odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości”. Uczniowie z elbląskich szkół podstawowych mieli za zadanie napisać wypracowanie w formie rozprawki lub opowiadania. Organizatorem konkursu byli nauczyciele języka polskiego naszej szkoły. Wyróżnienia zdobyły dwie uczennice naszej szkoły z klasy VIIIa.

 • udział uczniów klas I-III w przedszkolnym konkursie plastycznym „Jak dbam o zdrowie?”. Organizatorem byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z naszej szkoły.

 • SPORT

 • udział uczniów świetlicy szkolnej w międzyświetlicowym konkursie „Droga do medalu – moja ulubiona dyscyplina sportowa – zdobycie II miejsca i wyróżnień dla uczestników. Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 15 w Elblągu.

UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAJĘCIACH ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 • EKOLOGIA

 • udział uczniów w zajęciach „Woda jako źródło życia–rola wody w przyrodzie, sposoby jej oszczędzania”

 • udział uczniów w zajęciach na temat podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu, recyklingu, ekologii oraz segregacji śmieci – przygotowywanie plakatów i ulotek o tematyce ekologicznej.

 • udział uczniów w świetlicowych obchodach Dnia Ziemi – uczniowie obejrzeli tematyczną prezentację, film edukacyjny oraz wykonali pracę plastyczną.

 • ŻYWNOŚĆ

 • POKONUJEMY BARIERY UCZĄC SIĘ I BAWIĄC – cykliczny udział uczniów w autorskim projekcie świetlicy szkolnej, który jest finansowany w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg. Tegoroczny projekt kładł nacisk na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, umiejętność dokonywania właściwych wyborów i wiedzy z zakresu zdrowia.

 • rok 2020/2021 stał się rokiem przełomowym dla działalności szkolnej stołówki - wprowadziliśmy otwarty bufet sałatkowy, serwowaliśmy zdrowe desery, owoce i warzywa na tacach. Każde dziecko miało możliwość wypróbowania różnorodnych surówek i sałatek, spróbowania różnych rodzajów owoców i warzyw. Wzbudziliśmy w naszych uczniach ciekawość poznawczą i chęć próbowania nowych, często im nieznanych zdrowych produktów. Nasza działalność została zauważona w lokalnych mediach które stworzyły reportaż na podstawie naszych „stołówkowych rewolucji”. Link - https://tiny.pl/9h2ld

 • cykliczne zajęcia kulinarne z zakresu zdrowego odżywiania - uczniowie byli wdrażani do samodzielnego przygotowywania prostych potraw. Przeprowadzono takie zajęcia jak: jesienne kiszonki, śniadanie daje moc, kanapki koktajlowe, herbatki zimowe, zdrowe gofry, soki warzywno-owocowe, twarożki kanapkowe, zdrowe desery z ziarnami.

 • udział uczniów w zajęciach „Jesienna spiżarnia”. Uczniowie zapoznali się z niektórymi warzywami i owocami, dzięki którym możemy wzmacniać odporność naszego organizmu. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się że warzywa i owce można przygotować na wiele sposobów, a dania z nich wykonane są zawsze kolorowe, apetyczne, a przede wszystkim bardzo zdrowe. Można je spożywać na surowo, dusić, piec, zapiekać, faszerować czy gotować. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego warto wprowadzić warzywa i owoce do swoich posiłków, nie martwiąc się przy tym o ich kaloryczność. Poznały również receptury przetwarzania warzyw i owoców.

 • w ramach autorskiego projektu „Pokonujemy Bariery Ucząc się i Bawiąc” w świetlicy szkolnej przeprowadzone zostały zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowego odżywiania – piramida zdrowego żywienia uczniów w wieku szkolnym, prezentacja multimedialna dotycząca zdrowej żywności oraz ćwiczenia i zajęcia warsztatowe.

 • udział uczniów w zajęciach „Czytam etykiety – wiem co jem” – prezentacja multimedialna i zajęcia praktyczne.

 • PRZYRODA

 • udział uczniów w zajęciach "Las i jego mieszkańcy"- prezentacja multimedialna. Nauczyciele świetlicy wspólnie z uczniami przeprowadzili rozmowę o jesiennym lesie – utrwalono nazwy drzew i zwierząt zamieszkujących lasy w Polsce oraz wykonano pracę plastyczną pod tytułem "Jeż".

 • udział uczniów w zajęciach „Zimowe ptaki” – omówiono i przedstawiono ptaki zimujące w naszym kraju oraz sposoby pomagania im w przetrwaniu zimy.

 • udział uczniów w zajęciach praktycznych „Zimowa stołówka dla ptaków” – uczniowie przygotowywali i wsypywali do karmników ziarno.

 • udział uczniów w rozmowie z nauczycielami świetlicy na temat potrzeby dokarmiania zwierząt podczas zimy. Uczniowie wykonali kule pokarmowe dla ptaków, które zostały zawieszone w przyszkolnym ogrodzie „Zielone Zacisze”. Nauczyciele świetlicy szkolnej przeprowadzili z uczniami pogadankę o ptakach, które zimą mają problem ze zdobyciem pokarmu. Uczniowie pozyskali wiedzę, co ptaki mogą i czego nie powinny dostawać od człowieka. Uczniowie udali się na krótką wycieczkę w okolice szkoły, by zaobserwować i porozmawiać na temat zmian, które dokonują się w świecie roślin i zwierząt;

 • udział uczniów w zajęciach przyrodniczych „Skąd bierze się śnieg”?

 • udział uczniów w zajęciach na temat wiosennych kwiatów – omówiono kwiaty występujące w naszym regionie oraz gatunki chronione.

 • udział uczniów w zajęciach z zakresu siania rzeżuchy. Po jej wyrośnięciu zorganizowano zajęcia degustacyjne połączone z pogadanką na temat znaczenia witamin w życiu i rozwoju człowieka.

 • udział uczniów w zajęciach w przyszkolnym ogrodzie botanicznym Zielone Zacisze. Podczas zajęć uczniowie posiali między innymi maciejkę, pachnący groszek, cynię daliową, nemzję, nasturcję oraz chabra bławatka.

UDZIAŁ UCZNIÓW W ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ

 • ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE

 • GRA ONLINE „UMIEŚĆ W KOSZU” – udział uczniów klas I-VIII w grze online pt. Umieść w koszu służącej edukacji w zakresie segregowania odpadów (wykonawcą interaktywnej zabawy była Organizacja Odzysku Opakowań REKOPOL SA z Warszawy)

 • MATERIAŁY DYDAKTYCZNE „PRZYJACIELE KLIMATU” – do przygotowania swoich zajęć online nauczyciele korzystali z merytorycznych i graficznych materiałów dydaktycznych z zakresu klimatu pn. „Przyjaciele klimatu”, które zostały opracowane przez Dział Edukacji Ekologicznej firmy Abrys Sp.zo.o. z Poznania dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 • BEZPIECZNIK TAURONA- w ramach programu edukacyjnego nauczyciele klas I-III realizowali zajęcia na temat zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych. Uczniowie zdobywali wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z prądu i urządzeń elektrycznych oraz zasad bezpiecznego zachowania w pobliżu urządzeń energetycznych.

 • ZAGADNIENIA PRAWIDŁOWEGO SPOSOBU ODŻYWIANIA SIĘ DZIECI

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE „ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM”- udział uczniów klas II w zajęciach warsztatowych dotyczących poznawania wartości odżywczych pokarmów oraz zalet płynących ze zdrowego odżywiania

 • AKCJA ONLINE „DZIELĘ SIĘ SWOIM PIERNICZKIEM”- uczniowie klas I-II wzięli udział w kulinarnych warsztatach online – desery świąteczne

 • QUIZ „ZDROWO JEM-WSZYSTKO WIEM” – w klasach drugich przygotowano i przeprowadzono quiz na temat zdrowego odżywiania

 • DZIEŃ OWOCÓW - w klasie II d obchodzono Dzień Owoców. Uczniowie rozmawiali o wartościach zdrowych produktów żywnościowych, wykonali jadłospis, którego jednym ze składników były owoce. Bohaterem w tym dniu było jabłko, które dzieci uwieczniły w pracach plastycznych, w zadaniach matematycznych i w innych aktywnych formach pracy.

 • AKCJA STRAJK ŻYWNOŚCI – w ramach akcji uczniowie klas I-III wzięli udział na terenie naszej szkoły w przemarszu zachęcającym do zmiany nawyków i zaprzestania marnowania jedzenia organizowanej przez Bank Żywności w Elblągu oraz uczestniczyli w pogadance na temat niemarnowania żywności

 • PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA – uczniowie klas I-III przygotowali prezentację multimedialną opracowanej piramidy zdrowego żywienia

 • IMPROWIZACJA RUCHOWA ONLINE WIERSZA „NA STRAGANIE”- uczniowie klas I-III przygotowali improwizację i przedstawienie online dla szkoły polonijnej w Umbrii

 • ŚWIĘTO DYNI – uczniowie klas I-III wraz z Samorządem Uczniowskim przeprowadzili akcję dotyczącą wartości odżywczych dyni, uczniowie dzielili się przepisami na przetwory z użyciem dyni

 • REALIZACJA MINIPROJEKTU „WARZYWA”- w ramach Witaminowego Dnia uczniowie klas I-III przynosili do szkoły wybrany owoc lub warzywo, który przez ucznia był ważony, mierzony, opisywany i smakowany.

 • AKCJA „JEMY OWOCE I WARZYWA-WITAMINY DLA WSZYSTKICH” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wykonali przekąski warzywno-owocowe

 • ZAJĘCIA WARSZTATOWE „POZNAJEMY WARZYWA I OWOCE” – uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na temat wartości odżywczej spożywanych pokarmów oraz zależności pomiędzy zdrowiem a sposobem odżywiania

 • AKCJA PROMUJĄCA ZDROWIE „DZIEŃ JABŁKA” - w klasach I-III odbyła się akcja promująca zdrowie pod hasłem „Żyjmy zdrowo - jedno jabłko dziennie trzyma z dala lekarstwa ode mnie”. Były to zajęcia warsztatowe: doświadczenia, konkurencje matematyczne i sportowe z wykorzystaniem jabłek.

 • AKCJA „ZDROWE, WSPÓLNE ŚNIADANIE” - uczniowie klas I-III wspólnie z wychowawcą przygotowali i zjedli wspólne śniadanie

 • AKCJA „DZIEŃ OWOCÓW-JOGURTOWY RAJ” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wykonali plakaty z ulubionymi owocami oraz witaminkami ukrytymi w jesiennych owocach

 • ZAGADNIENIA ZDROWOTNE

 • AKCJA BEZPIECZNA PRZERWA – „MY SIĘ BAKTERII NIE BOIMY” – w ramach akcji uczniowie klas I-III wzięli udział w pokazie mycia i dezynfekcji rąk oraz zapoznali się z instrukcją nakładania i zdejmowania maski

 • SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ SZKOLNĄ – w klasach I-III odbyły się pogadanki o żywieniu, zapobieganiu chorobom i higienie osobistej - projekcja filmów: "Żywność, a zdrowie" oraz "Jak dbać o higienę osobistą"

 • ZAGADNIENIA PRZYRODNICZE

 • ŚWIĘTO WODY- w ramach zajęć uczniowie klas I-III obserwowali kroplę wody pod mikroskopem oraz poznały znaczenie wody

 • KASZTANOWA ŚCIEŻKA ZDROWIA – przygotowano i wykorzystano ścieżkę sensoryczną w klasach I-II

Uzyskane efekty

 • zebrano surowce wtórne, które przekazano do ZUO w Elblągu;

 • podniesiono wiedzę i świadomość przyrodniczą oraz ekologiczną wśród uczniów i ich rodziców, pracowników szkoły poprzez działania proekologiczne i promujące zdrowy styl życia;

 • uzyskano certyfikat w ramach projektu edukacyjnego „Akademia Uwielbiam”;

 • uzyskano certyfikat w ramach XII programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”;

 • uzyskano certyfikat w ramach udziału w eko-grze Eksperymentarium;

 • uzyskano certyfikat w ramach projektu edukacyjnego „Czy wiesz, że możesz mówić …?”;

 • wykorzystano zdobytą przez uczniów wiedzę w praktyce np. umiejętność właściwego segregowania surowców wtórnych, dokarmiania ptaków;

 • podniesiono świadomość aktywności fizycznej wśród uczniów oraz konieczność dbania o zdrowy styl życia i niemarnowania żywności;

 • podniesiono wiedzę i umiejętności z zakresu zdrowego odżywiania wśród uczniów; nasi uczniowie potrafią dokonywać zdrowych wyborów żywieniowych i czytać etykiety produktów spożywczych ze zrozumieniem;

 • wdrożono uczniów do niemarnowania żywności poprzez stworzenie szkolnej jadłodzielni;