NUMER KONTA BANKOWEGO 

SZKOŁA

81 1020 1752 0000 0302 0231 2486

 

RADA RODZICÓW

02 1020 1752 0000 0202 0003 0189