Egzaminu ósmoklasisty- informacje.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Harmonogram egzaminów 2023/2024

Egzamin ósmoklasistów- informacje dla rodziców i uczniów

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Egzamin ósmoklasisty

TERMINY:

Daty egzaminów w terminie głównym zaplanowano następująco:

  • 14 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 15 maja 2024 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 16 maja 2024 r. (czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Rekrutacja w szkołach 2023/ 2024

I Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

III Liceum Ogólnokształcące

IV Liceum Ogólnokształcące

Zespół Szkół Mechanicznych

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych

Liceum Plastyczne

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Usług

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

FILM O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.)

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.)

Egzamin ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego