Pracownicy administracji i obsługi

w Szkole Podstawowej nr 16 w Elblągu

 

Beata Kłoda

sekretarz szkoły

Sylwia Sparzak

kierownik ds. admin. gosp.-kadrowych

Teresa Włoch

intendent

Urszula Chmielewska

pracownik kuchni – szefowa kuchni

Karolina Dębiec

pracownik kuchni

Elżbieta Trochimowicz

pracownik kuchni

Monika Grocka

pracownik kuchni

Wioleta Zega

pracownik obsługi - woźna

Iwona Cieszewska

pracownik obsługi

Elżbieta Eliminowska

pracownik obsługi

Wioleta Gawda

pracownik obsługi

Dorota Pawłowska

pracownik obsługi

Renata Talerczyk

pracownik obsługi

Zbigniew Synowiec

pracownik obsługi - konserwator